Novinky ve Web of Science

V rámci Web of Science Core Collection  byl spuštěn nový citační rejstřík Emerging Sources Citation Index, který se zaměřuje na lokální zdroje s regionálním významem, na rozvíjející se obory a na nové trendy.

Při hodnocení titulů pro zařazení do ESCI je bráno v potaz několik faktorů. Mezi ně patří požadavek na recenzovaný výzkum, dodržování publikační etiky, metadata v angličtině a elektronický formát časopisu (XML, PDF).

Seznam indexovaných titulů je k dispozici ZDE.

Po splnění dalších kritérií může být časopis zařazen do Core Collection (SCIE, SSCI, AHCI).

Ve WoS CC dále přibyla nová funkce „usage counts“, která sleduje počty kliknutí na daný plný text a počty exportů  do citačního manažeru.

MENU