Citační rejstříky

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorlova@lib.jcu.cz nebo landovah@lib.jcu.cz.
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS [WOS] NOVINKA
Dostupnost: AK - JU  

Essential Science Indicators  (ESI) představuje nástroj zaměřený na hodnocení vědy prostřednictvím analýzy publikovaných článků. Na měření významu a dopadu ESI používá jednak celkové počty citací, jakož i průměrné počty citací na jednu práci. ESI sleduje pouze časopisy indexované ve Web of Science. 

Instruktážní videa o ESI.

 

JOURNAL CITATION REPORTS [WOS] 
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Multioborový zdroj pro vyhodnocování časopisů je součástí platformy Web of Science. Obsahuje statistické údaje a kvantitativní nástroje pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Používá tzv. impact factor, který lze využít pro odhad prestiže vědeckých časopisů.

Návod na přihlášení. Videonávod na vyhledávání impakt faktoru.

INCITES [WOS] NOVINKA
Dostupnost: AK - JU  

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních. 

Pro práci v InCites je třeba se registrovat s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem nebo využít Váš osobní účet u Web of Science, pokud takový máte. Registraci účtu je potřeba provést z univerzitních prostor nebo přes VPN koncentrátor.  

Instruktážní videa o InCites.

 
SCOPUS [ELSEVIER]
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Báze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.
 
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanitních věd. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

Welcome Kit | Nahrané tréninky (také v ČJ)| Termíny webinářů s trenérem

MENU