Dočasné zdroje

Academic Video Online

(testovací volný přístup až do 7. června 2018)

Elektronický zdroj od společnosti Alexander Street zaměřený na video, obsahující přes 66 tisíc dokumentů, což je v součtu téměř 32 tisíc hodin nahrávek z oborů management a podnikání, přírodní vědy, zdravotnictví, společenské vědy, historie, vizuální umění a mnoha dalších. Videa obsahují kromě podrobného abstraktu také titulky a kompletní textové přepisy, což umožňuje snadnější překlad. Mezi užitečnými funkcemi naleznete i export citace videonahrávek. Vyhledávání v databázi je obdobné, jako u textových databází. Kromě standardních parametrů, jako je název, autor, datum vydání, jazyk, obor atd., můžete vyhledávat podle toho, zda jde o dokument, přednášku, umělecké vystoupení, panelovou diskuzi apod. nebo podle jmen účinkujících. 

 
Art Source

(testovací přístup ze sítě JU až do 9. května 2018)

Art Source představuje nejobsáhlejší plnotextovou databázi pro výzkum v oblasti umění, architektury a dalších příbuzných oborů. S pokrytím více než 780 titulů v plném textu pokrývá rovněž témata v oblasti archeologie, designu, etnologie, folkloristiky, fotografie, současného umění a mnoha dalších.

 

Classiques Garnier Numérique

(testovací přístup ze sítě JU až do 30. dubna 2018)

V rámci zkušebního přístupu je pro uživatele z JU volně dostupná francouzská databáze Classique Garnier Numérique. Classiques Garnier vydává online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanity, slovníky a encyklopedie ve francouzštině z 9. – 20. století, francouzskou a frankofonní beletrii a také primární díla francouzských učenců, např. Michel de Montaignea a Pierra Bayle. Vydavatelství je známé edicí literárních děl „Classiques Jaunes“.

Informace o databázi http://www.aip.cz/produkty/2955-classiques-garnier-digital. 

 
Food Science Source

(testovací přístup ze sítě JU až do 9. května 2018)

Food Science Source je rozsáhlou kolekcí plného textu, která je informační podporou v potravinářském průmyslu na všech úrovních. Nabízí více než 800 časopisů, monografií a obchodních publikací v plném textu a celkově obsahuje více než 2,5 miilionu záznamů. Součástí databáze je rovněž specializovaný oborový heslář pro přesnější vyhledávání relevantní literatury.

 
Humanities Source Ultimate

(testovací přístup ze sítě JU až do 9. května 2018)

Humanities Source Ultimate je vyšší (obsáhlejší) verzí databáze Humanities Source. S přístupem k více než 1 650 titulům časopisů v plném textu databáze představuje klíčový zdroj informací pro studium a výzkum napříč všemi oblastmi humanitních studií.

 
OXFORD RESEARCH ENCYCLOPEDIAS

(do 30. dubna 2018 volný přístup do vybraných kolekcí)

V rámci zkušebního přístupu jsou pro uživatele z JU volně dostupné následující referenční kolekce z řady Oxford Research Encyclopedias od vydavatelství Oxford University Press:

 • African History
 • Asian History
 • Business and Management
 • Climate Science
 • Criminology and Criminal Justice
 • Economics
 • Education
 • Environmental Science
 • Global Public Health
 • Linguistics
 • Literature
 • Natural Hazard Science
 • Neuroscience
 • Planetary Science
 • Psychology

Obsah se průběžně aktualizuje - seznam článků snadno najdete na http://www.oxfordre.com/.

   

 

MENU