Zemědělství

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorlova@lib.jcu.cz nebo landovah@lib.jcu.cz.
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.


 

AGRIS
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze literatury týkající se technických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělství včetně lesnictví, živočišné výroby, vodního hospodářství a výživy obyvatelstva. Kromě tradičních dokumentů zahrnuje i speciální dokumenty (vědecké a technické zprávy, disertace…).

 

BIOLOGICAL ABSTRACTS [OVID]
  Dostupnost: AK - BC
 

Bibliografická databáze od firmy BIOSIS. Sledovanými obory jsou zemědělství, biochemie, biotechnologie, botanika, ekologie, životní prostředí, mikrobiologie, farmakologie a další příbuzné.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 
CAB ABSTRACTS PLUS COLLECTION [OVID]  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
 

Bibliografická databáze zaměřená na zemědělství a lesnictví. Zahrnuje obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Pokrývá období od roku 1973 do současnosti. Více než 95% záznamů obsahuje abstrakta.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 

CAB DIRECT
  Dostupnost: AK - JU
  Přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným zdrojům CABI.
 
CAB EBOOKS  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  CAB eBooks je kolekce elektronických knih pokrývající obory jako zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Více informací ZDE.
 
CABI COMPENDIA  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  Plnotextová databáze. V rámci projektu Mendelu Research Library je dostupných pět kompendií:
 
 
  • Aquaculture Compendium - encyklopedický informační zdroj, který shrnuje poznatky týkající se rybářství a příbuzných oborů.
 
  • Crop Protection Compendium - interaktivní průvodce problematikou ochrany zemědělských produktů - na 200 - počínaje semeny až po polotovary.
 
  • Forestry Compendium - multimediální encyklopedie zaměřující se na lesní hospodářství, která mj. obsahuje detailní údaje o 1200 ekonomicky využitelných druzích stromů a vícejazyčný heslář o 10 tisíci položkách.
 
  • Invasive Species Compendium - referenční zdroj obsahující více než 1500 přehledových listů se záznamy o invazivních druzích a chorobách zvířat.
 
CABI eRefWorks  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  13 odborných referenčních zdrojů (encyklopedií a slovníků) zaměřených na přírodní vědy. Více informací o produktu.

 

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze obsahuje záznamy z vědeckých, odborných a populárních časopisů, ročenek a článků v denním tisku publikovaných v ČR zabývající se zemědělstvím.

 

EBSCO eBooks  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
 

EBSCO eBooks je kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů. Knihy je možné prohlížet online (stejně jako články z databází) nebo stáhnout pro čtení offline. Pro stahování knih offline (např. na čtečky) si musí každý uživatel nainstalovat aplikaci Adobe Digital Editions, která je zdarma ke stažení a být registrován na webu EBSCA (My EBSCOHost). Všechny čtečky, které podporují Adobe Digital Editions, jsou kompatibilní s EBSCO eBooks. Uživatelé si při stahování elektronické knihy mohou určit délku výpůjčky (1 až 7 dní), po uplynutí stanovené výpůjční doby kniha sama expiruje a není možné ji již otevřít. Vypůjčit si lze maximálně 15 knih zároveň.
 

Český návod na práci s eBooks EBSCO | Anglický návod na práci s eBooks EBSCO.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

 

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

Welcome Kit | Nahrané tréninky (také v ČJ)| Termíny webinářů s trenérem

 

ZOOLOGICAL RECORD [OVID]
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Bibliografická databáze z oblasti biologie živočichů. Pro JU dostupné pouze období 1978 až 2009, pro BC období 1978 až 2012. [Stručný návod pro práci s OvidSP]
 
ZOOLOGICAL RECORD [WOS]
  Dostupnost: AK - BC
 

Bibliografická databáze z oblasti biologie živočichů. Pouze pro Biologické centrum AV ČR a AK je databáze dostupná také na platformě Web of Science (období 1994 - současnost).

Manuál [pdf].

 

MENU