Kurzy informační výchovy

NABÍDKA PRO STUDENTY

 

 • Školení a prezentace - aktuální nabídku školení a prezentací umisťujeme do aktualit a na Facebook.

 

 
 • Konzultace a poradenství

  Můžete si domluvit osobní konzultaci s knihovníkem, kde Vám například poradíme s přípravou rešerše na téma Vaší bakalářské či magisteské práce. Ukážeme Vám, jak vyhledávat v databázích a doporučíme další vhodné služby naší knihovny podle Vašich informačních potřeb.

 

 

 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB PRO FAKULTY V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019


Informační hodiny pro studenty 1. ročníků
 
 • na základě dohody s pedagogy
 • přednáška může být součástí "Úvodu do studia"
 • obsah: základní informace o knihovně a o poskytovaných službách (orientace v knihovním fondu, výpůjční služby, využívání techniky v knihovně); vyhledávání dokumentů v online katalogu knihovny; základní informace o přístupu k elektronickým informačním zdrojům (online databázím)
 • 60 - 75 minut

 


Školení pro studenty, kteří začínají zpracovávat bakalářské či magisterské práce
 
 • na základě dohody s pedagogy
 • obsah: efektivní vyhledávání informací; teoretické a praktické seznámení s elektronickými informačními zdroji (databáze, e-knihy, e-časopisy), získávání plných textů dokumentů; citační etika a citování dle normy
 • cca 90 minut

 


Konzultace pro doktorandy
 
 • Individuální konzultace, popř. konzultace pro skupinu na libovolné téma, např. vyhledávání v profesionálních informačních zdrojích, citování dokumentů, nástroje pro citování a tvorbu osobních kartoték apod..

 


Exkurze
 
 • Po předchozí domluvě lze zajistit prohlídku Akademické knihovny včetně vysvětlení základů toho "jak knihovnu používat".

 


Konzultace a poradenství
 
 • Můžete si domluvit osobní konzultaci s knihovníkem, kde Vám například poradíme s výběrem vhodných odborných elektronických informačních zdrojů a možnostmi jejich využití ve výuce, seznámíme Vás teoreticky i prakticky se základy práce s online databázemi nebo Vám řekneme více o hodnocení kvality odborných časopisů a publikační činnosti autora (impact factor, h-index apod.).

 

 

  VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Knihovna v současné době zajišťuje výuku předmětů:
 

MENU