Kontakty na pracovníky AK JU

předvolba +420 38 903 xxxx

 

Balounová Marie 6657 balounova@lib.jcu.cz výpůjční služby
Brázdová Ivana, Ing. 6667 prodejna.skript@jcu.cz prodej skript
Budínská Kateřina, Bc. 6657 kbudinska@lib.jcu.cz výpůjční služby
Cílková Eva 7799 cilkova@lib.jcu.cz studovna Vltava
Čedíková Ivana, Mgr. 3228 cedikovai@lib.jcu.cz studovna Dukelská
Čejková Hana 6616 cejkova@lib.jcu.cz katalogizace
Douleová Olga, Mgr. 6614 douleova@lib.jcu.cz katalogizace
Drozdková Vlasta 6623 drozdko@lib.jcu.cz výpůjční služby
Farková Markéta, Mgr. 6619 farkova@lib.jcu.cz katalogizace
Hanák Martin, Mgr. 6606 hanakm@lib.jcu.cz správa systémů
Hauser Radek, Bc. 6607 hauser@lib.jcu.cz IT služby
Havlová Marie 6681 havlovam@lib.jcu.cz sklad
Heřmanská Dagmar, Mgr. 6621 dhermanska@lib.jcu.cz akvizice
Jarathová Olga 6601 jarathova@lib.jcu.cz asistentka ředitelky
Kratochvílová Renata, Ing. 6657 rkratoch@lib.jcu.cz výpůjční služby
Kubíková Jana, Mgr. 6625 kubikova@lib.jcu.cz systémová knihovnice
Landová Helena, PhDr. 6600 landovah@lib.jcu.cz metodička EIZ
Lučivňáková Dana, Mgr. 6624 lucivnak@lib.jcu.cz knihovna FROV
Malíková Věra 6682 malikova@lib.jcu.cz šatna
Moučková Eva 6622 mouckova@lib.jcu.cz výpůjční služby
Nýdlová Miroslava 6620 mnydl@lib.jcu.cz akvizice
Pokorná Pavla 6682 pokornap@lib.jcu.cz šatna
Řeháčková Pavlína, Bc. 6627 rehackov@lib.jcu.cz katalogizace
Sakastrová Lucie, Mgr. 6628 sakastrova@lib.jcu.cz katalogizace
Sarauerová Jana, Mgr. 6617 katalogizace
Sudová Radka 6657 sudova@lib.jcu.cz výpůjční služby
Suková Marie, Ing. 6618 sukova@lib.jcu.cz katalogizace
Svobodová Marie 7799 svobom01@lib.jcu.cz studovna Vltava
Škodová Irena 6657 skodova@lib.jcu.cz výpůjční služby
Treybalová Irena, PhDr. 6610 treybalova@lib.jcu.cz MVS
Tupá Martina 6655 tupa@lib.jcu.cz výpůjční služby
Turečková Eva 6611 tureckov@lib.jcu.cz MVS
Vitoňová Marie 6657 mvitonova@lib.jcu.cz výpůjční služby
Vorlová Helena, Ing. 6613 vorlova@lib.jcu.cz ředitelka knihovny
Wernerová Barbora Bc. 6657 wernerova@lib.jcu.cz výpůjční služby
       
Infopult 6666    
Bufet 4022    
Šatna 6682 -  
Prodejna skript  6667 prodejna.skript@jcu.cz  
Sekretariát fax 6602 -  
Sekretariát telefon 6601 -  
Studovna Dukelská 3228 cedikovai@lib.jcu.cz  
Studovna Vltava 7799 knihovna@zsf.jcu.cz  
Výpůjčky 1.patro 6655 pujcovna@lib.jcu.cz  
Výpůjčky 2.patro 6656 pujcovna@lib.jcu.cz  
Výpůjční služby - kancelář 6658 -